مهم‌ترین اهداف و اولویت‌های در نظر گرفته شده جهت برگزاری سومین همایش بین‌المللی نظام بین‌الملل، تحولات منطقه‌ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:

 

- ایجاد انگیزش و رغبت در دانشجویان و اساتید گروه‌های علوم سیاسی و روابط بین الملل در راستای مشارکت در فعالیت‌های علمی-پژوهشی

- کاربردی سازی نظریات سیاست خارجی توسط اساتید جهت یاری‌رسانی علمی به دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران

 - تولید علوم انسانی اسلامی در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

- بهره‌گیری از نخبگان و دانشجویان ممتاز گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در جهت برگزاری برنامه‌های جانبی علمی-پژوهشی همایش

- کاربردی سازی مفاهیم علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان این رشته از طریق بهره‌مندی از اساتید برجسته داخلی و خارجی

- استفاده مناسب از ظرفیت‌های انجمن علمی دانشجویان روابط بین‌الملل و ایجاد تجربه در امور اجرایی-علمی

- بهره‌گیری از مسئولین اجرایی حاضر در دستگاه دیپلماسی در همایش در راستای ترغیب انگیزش علمی –اجرایی در دانشجویان و اساتید

- انتشار بخشی از مقالات منتخب همایش به صورت کتاب

- انتشار بخشی از منتخب مقالات منتخب همایش در فصلنامه‌های علمی –پژوهشی