1. گزارش برگزاری سومین دوره همایش بین‌المللی «نظام بین‌الملل، تحولات منطقه‌ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»
از میان چکیده‌های تایید شده، 140 مقاله کامل به دبیرخانه همایش ارسال شد. هر مقاله برای داوری در اختیار دو داور از میان اعضای هیات علمی دانشگاه‌های مختلف و همچنین متخصصین حوزه تخصصی هر موضوع قرار گرفت و براساس نتایج داوری‌ها، 32 سخنران داخلی برای ارائه مقالاتشان انتخاب شد. همچنین 8 سخنران از میان دانشجویان برای ارائه مقاله در پنل دانشجویی انتخاب شد. 41 مقاله نیز برای ارائه به صورت پوستر انتخاب شد که در سالن همایش به نمایش درآمد.
در بخش خارجی 36 چکیده دریافت شد که از میان آنها 22 مورد برای ارائه مقاله انتخاب شد. در دو روز برگزاری همایش، 18 اندیشمند از خارج از کشور سخنرانی علمی داشتند. حضور این تعداد اندیشمند خارجی در همایش نیز رکوردی جدید به لحاظ کمیت و کیفیت را برای همایش نظام بین‌الملل به ثبت رساند.
2. برگزاری جلسه نهایی کمیته علمی همایش
در تاریخ 1395/08/29 جلسه نهایی کمیته علمی همایش برگزار و نتایج داوری مقالات مورد برررسی قرار گرفت. براساس نظرات داوران مقالات منتخب برای ارائه شفاهی و مقالاتی که بصورت پوستر ارائه می شوند انتخاب شد وبه تدریج به اطلاع نویسندگان محترم خواهد رسید.
3. پیام دبیر علمی سومین همایش بین المللی نظام بین الملل و تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
برگزاری سومین همایش «نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فرصت مناسبی را فراهم می سازد تا اساتید، دانشجویان، صاحب نظران، کارشناسان و پژوهشگران، بتوانند در فرآیند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری خارجی کشور مشارکت فعال داشته باشند و به نقد و بررسی و ارزیابی سیاست خارجی پرداخته و به بهینه‌سازی آن کمک نمایند
4. ایران و نظام بین الملل؛ از رابطه تا تاثیر متقابل بر یکدیگر
ضرورت پرداختن به موضوع "نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران" موقعی بیشتر مشخص خواهد شد که توجه داشته باشیم، نوع نگرش طراحان سیاست خارجی این کشورها به این مقوله، با برگزاری همایش بین المللی "نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران" به عنوان کانون اتصال ایران با جهان زمینه بحث و تبادل نظر علمی درباره تاثیرات متقابل «"نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران" را فراهم نماید.
5. ثبت سومین همایش بین المللی نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
ثبت سومین همایش بین المللی نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
6. اعضای کمیته علمی سومین همایش بین المللی نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
اعضای کمیته علمی عبارتند از رئیس همایش، دبیر علمی همایش، دبیر اجرایی همایش، معاون پژوهشی دانشکده مربوطه،مدیر گروه مربوطه، پنج تا هشت نفر از اعضای هیئت علمی داخل یا خارج از کشور به انتخاب گروه آموزشی مربوطه و تایید دبیر علمی همایش.
login