پیام دبیر علمی سومین همایش بین المللی نظام بین الملل و تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
09 مرداد 1395
پیام دبیر علمی سومین همایش بین المللی نظام بین الملل و تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

پیوستگی تحولات جمهوری اسلامی ایران با رویدادهای جهانی و بازیگران اصلی صحنه بین المللی، به حدی گسترده است که نادیده گرفتن آن، شناخت دقیق و درک صحیح از رویدادهای گوناگون سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را ناممکن می سازد. از این رو، درک و هدایت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مستلزم شناخت روابط و مناسبات بین المللی است. فهم روابط بین الملل و منطقه ای نیز در گرو تجزیه و تحلیل صحیح و واقع بینانه از ماهیت نظام بین الملل، کارکرد، ساختار، فرایندها و پویش های نظام بین الملل است. لذا، بررسی ژرف ماهیت، ساختار، فرایندها و اهداف سازمان ها، اتحادها و ائتلاف های جدید بین المللی و منطقه ای و تحولات سیاسی و اقتصادی سایر کشورها ضرورت دارد.

برگزاری سومین همایش «نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فرصت مناسبی را فراهم می سازد تا اساتید، دانشجویان، صاحب نظران، کارشناسان و پژوهشگران، بتوانند در فرآیند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری خارجی کشور مشارکت فعال داشته باشند و به نقد و بررسی و ارزیابی سیاست خارجی پرداخته و به بهینه‌سازی آن کمک نمایند. این مشارکت فعال و سازنده نیازمند و مستلزم مجاری ارتباطی است که نخبگان فکری ازطریق آن آرا و افکار خود را به نظام تصمیم‌گیری سیاست خارجی وارد سازند. از این‌رو، این همایش در صدد بر آمد تا پل ارتباطی بین نخبگان علمی و اجرایی کشور ایجاد نماید. لذا از کلیه اساتید ، صاحب نظران ، پژوهشگران و کارشناسان مرتبط دعوت به عمل می آورد که با ارائه آخرین نتایج پژوهش های خود موجب غنای هر چه بیشتر این همایش گردند.

امیدوارم به حول و قوه الهی بتوانیم با مشارکت شما خوبان گام کوچکی در جهت اعلای علمی کشور عزیزمان برداریم.

 

دبیر علمی همایش   

دکتر شجاع احمدوند   

login