برگزاری جلسه نهایی کمیته علمی همایش
1395-08-29

در تاریخ 1395/08/29 جلسه نهایی کمیته علمی همایش برگزار و نتایج داوری مقالات مورد برررسی قرار گرفت. براساس نظرات داوران  مقالات منتخب برای ارائه شفاهی و مقالاتی که بصورت پوستر ارائه می شوند انتخاب شد وبه تدریج به اطلاع نویسندگان محترم خواهد رسید.

login