زبان پارسی؛ فرصت برقراری رابطه‌ بین ایران و آسیای مرکزی
کد مقاله : 1010-IRFP-FULL
نویسندگان:
فرخنده نزاکتی *
بلوار شهید صدوقی
چکیده مقاله:
زبان به‌عنوان یکی از ابزاری‌های برقراری ارتباط، مهم‌ترین تأثیر را در گسترش روابط میان کشورها دارد. از قدیمی‌ترین و کهن‌ترین زبان‌های موجود در دنیا زبان پارسی است که به تبع آن ایران بزرگ‌ترین کشور پارسی زبان محسوب می‌شود. زبان پارسی نیز در بسیاری از کشورها و مناطق جهان از دیرباز حضور داشته است. از جمله این مناطق مهم که تراکم بیشتری از پارسی زبانان را در برمی‌گیرد آسیای مرکزی می‌باشد. بنابراین این ابزار می‌تواند به‌عنوان فرصتی برای ایران مورد استفاده قرار گیرد تا حضور و نفوذ خود را در کشورهای منطقه توسعه دهد. بویژه در دوران پسا شوروی که به نوعی زبان روسی از رونق خود افتاد و کشورها به سمت زبان ملی رفتند. در این پژوهش به این مسئله پرداخته می‌شود که «چگونه می‌توان از زبان پارسی به عنوان ابزاری برای برقراری رابطه با منطقه آسیای مرکزی بهره گرفت؟» در نتیجه می‌توان گفت ایران با بکارگیری انواع نهاد‌ها و سازمان‌های فرهنگی، رسانه‌های پارسی‌زبان و برگزاری دوره‌های آموزشی زبان پارسی می‌تواند از این توانایی به عنوان فرصتی برای برقراری ارتباط بین‌المللی بهره گیرد.
کلیدواژه ها:
زبان پارسی، ایران، آسیای مرکزی، سازمان‌های فرهنگی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login