جریان سلفی تکفیری داعش و تأثیرآن بر امنیت ملی ج.ا.ا
کد مقاله : 1013-IRFP-FULL
نویسندگان:
جواد معدنی *
تهران.خ پاسداران خ گلستان 6 مجتمع مسکونی گلستان واحد53
چکیده مقاله:
سلفی‌های رادیکال که تحت عناوین تکفیری یا جهادی نیز از آن‌ها یاد می‌شود،به بخشی از جریانات نقل‌گرا گفته می‌شود که عمدتاً متأثر از nاین‌تیمیه می‌باشند و شیوه او در فهم اسلام،بعداً توسط این گروه تحت عنوان سلفی‌گری ترویج شد.تکفیرگرایی وجریان تکفیری پدیده‌ای اجتماعی است که محصول درهم‌تنیدگی مجموعه تحولات سیاسی و امنیتی منطقه‌ای و محیطی جهان اسلام و تدابیر پنهان نظام سلطه و صهیونیسم بین‌المللی در حدود دو دهه اخیر است.هم اکنون این جریان به یکی از مهم‌ترین عوامل مهم فتنه‌انگیزی در منطقه تبدیل شده است که در لباس دفاع از سنت، عملاً در مسیر منافع غرب و رژیم صهیونیستی گام بر می‌دارد.داعش نسخه جدیدی از نوسلفی‌گری در منطقه جنوب‌غرب‌آسیاست.داعش پرچمدار ادعایی است که می‌تواند امنیت منطقه و وجهه دین مبین اسلام را شدیداً مخدوش کند.در این میان جریان خشونت‌طلب و رادیکال داعش، در مدتی کوتاه توانسته است به بخش‌هایی از سوریه و عراق تسلط یافته، در کانون تحولات سیاسی بین‌المللی قرارگیرد.بنابراین، برای شناخت بهتر این جریان و اتخاذ تدابیر و راهبردهای مناسب برای مقابله، این مقاله در پی پاسخ به این موضوع است که جریان سلفی تکفیری داعش از چه زیر ساخت‌ها و پیچیده‌گی‌هایی برخوردار است که در تعارض با اسلام اصیل و به ویژه اسلام سیاسی قرائت شده توسط جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. که تلاش شده با استفاده از نظریه سازه‌انگاری و گردآوری داده‌ها که عمدتاً از طریق کتابخانه‌ای و بانک اطلاعاتی صورت گرفته و همچنین استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ،به این جریان سلفی تکفیری که تهدیداتی را متوجه امنیت جمهوری اسلامی ایران نموده است،نگریسته شود.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: سلفی،تکفیری،داعش،اسلام سیاسی،امنیت،جمهوری اسلامی ایران.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login