نفوذ شبکه تروریستی داعش در آسیای مرکزی از دیدگاه حقوق بین الملل
کد مقاله : 1054-IRFP-FULL
نویسندگان:
وحید ذوالفقاری *1، مهسا محمدی2
1خ پیروزی پیروزی 15 آپارتمان سامی
2دانسجو
چکیده مقاله:
امروزه شبکه های تروریستی در آسیای مرکزی توانسته اند در درون خود چندین گروه را در مقابل دولت های سکولار آسیای مرکزی و هم چنین سایر دولت های غرب گرای کشورهای اسلامی به وجود بیاورند. با زمینه سازی به گروه تروریستی داعش در عراق به سرکردگی آل سعود و کشورهای غربی، این گروه تروریستی جهت تقویت خود به عضوگیری از سایر گروه های تروریستی به ویژه در آسیای مرکزی پرداخته است.به طوری که شهروندان 5 کشور آسیای مرکزی از منابع مهم استخدام اعضای گروه «داعش» هستند که بارها دیده شده شبه نظامیان‌ را در برخی از مناطق قرقیزستان، تاجیکستان و حتی در قزاقستان به طور علنی استخدام می‌کنند. با پیوستن اتباع کشورهای آسیای مرکزی به داعش در صورت بازگشت این افراد به کشورهای خویش خطر بزرگی امنیت منطقه آسیای مرکزی و همچنین روسیه را تهدید خواهد کرد. به دلیل اهمیت این موضوع در این مقاله سعی شده بروز این خطر امنیتی را در منطقه آسیای مرکزی بررسی و اقدامات لازم کشورهای مستقل مشترک المنافع جهت رویارویی با این خطر، بیان شود.
کلیدواژه ها:
آسیای مرکزی، شبکه های تروریستی،کشورهای مشترک المنافع، داعش.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login