نقش منطقه ای ایران در دوران پسابریکسیت
کد مقاله : 1060-IRFP-FULL
نویسندگان:
حسین مفیدی احمدی *1، کیهان برزگر2
1خیابان کارگر جنوبی؛ خ ژیان پناه؛ کوچه فتحی؛ پ 7 واحد 3
2عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی داشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
چکیده مقاله:
این مقاله در پی بررسی نقش منطقه ای ایران در دوران پسابریکسیت است. به نظر می رسد به ویژه با توجه به تاثیر احتمالی بریکسیت در ارتقاء حساسیت امنیتی جهان غرب به ویژه اروپا نسبت به مسائل خاورمیانه، این رویداد می تواند فرصت هایی را برای ایفای نقش منطقه ای ایران فراهم سازد. بریکسیت می تواند به روشن تر شدن عوامل، روندها و بازیگران امنیت زدا و امنیت ساز منطقه خاورمیانه کمک کند؛ زمینه ساز تقویت موقعیت منطقه ای ایران در مقابله با گروه هایی چون داعش شود و بستر ایجاد کنشی "چند جانبه" را با مشارکت کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای طرفدار حفظ و تقویت دولت-ملتهای موجود منطقه با محوریت ایران فراهم سازد. مهمترین تهدیدات احتمالی بریکسیت برای ایفای نقش منطقه ای ایران نیز، کمتر شدن انعطاف امنیتی جهان غرب نسبت به تحولات خاورمیانه و همچنین احتمال به چالش کشیده شدن سیاست خارجی متوازن ایران خواهد بود. برای آزمون این فرضیه، نگارندگان با بهره‌گیری از روشی توصیفی- تحلیلی و همچنین با استفاده از ساختار نظری مرتبط با"تحلیل سیاست خارجی"، تلاش می کنند، ضمن بررسی تاثیر بریکسیت بر سیاست خاورمیانه ای اتحادیه اروپا؛ آمریکا و روسیه، فرصت ها و چالش های ایفای نقش منطقه ای پسابریکسیت ایران را مورد واکاوی قرار دهند.
کلیدواژه ها:
اتحادیه اروپا؛ بریکسیت؛ تحلیل سیاست خارجی؛ دولت- ملت؛ روسیه؛ نقش منطقه ای ایران
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login