خشونت علیه مسلمانان میانمار و تاثیر آن بر سیاست خارجی ایران در قبال دولت میانمار
کد مقاله : 1079-IRFP-FULL
نویسندگان:
علیرضا روستائی *1، علیرضا آرش پور2
1آذربایجان شرقی- شبستر-
2استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
چکیده مقاله:
چندین دهه است که مسلمانان میانمار، که در ایالت راخین این کشور با عنوان روهینگیا شناخته می شوند، در معرض خشونت های سازمان یافته توسط دولت و عاملان دولتی قرار دارند. شدت این خشونت ها در ژوئن سال 2012 میلادی بروز نمود و توجه جامعه جهانی را به سوی کشور میانمار جلب کرد. جمهوری اسلامی ایران و میانمار، صرف نظر از مسئله خشونت علیه مسلمانان روهینگیا، همواره رابطه سیاسی خوبی را با هم داشته اند. با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران همواره سیاست خارجی خود را در جهت حمایت از مسلمانان جهان و گسترش همکاری با کشورهای اسلامی قرار داده است لذا این موضوع که آیا خشونت علیه مسلمانان روهینگیا تاثیری بر کم رنگ شدن روابط سیاسی این دو کشور داشته است یا خیر شایسته بررسی است. در این مقاله ضمن تبیین ابعاد خشونت علیه مسلمانان میانمار توسط دولت و عاملان دولتی از یک طرف، و بررسی تاثیر این موضوع بر سیاست خارجی ایران در قبال دولت میانمار از طرف دیگر، به این نتیجه خواهیم رسید که تشدید خشونت علیه مسلمانان میانمار در سالهای اخیر، باعث نگردیده است تا روابط سیاسی ایران با کشور بزرگی مانند میانمار که در یک منطقه استراتژیک آسیا با فرصت های بزرگ برای همکاری قرار دارد تحت تاثیر قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
خشونت، مسلمانان روهینگیا، دولت میانمار، دولت ایران، روابط سیاسی، سیاست خارجی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login