تحولات ژئوپلتیک عراق و سوریه؛ امنیت و رقابت منطقه ای درخاورمیانه
کد مقاله : 1082-IRFP-FULL
نویسندگان:
مظفر حسنوند *
شیراز. دانشگاه شیراز. خوابگاه دستغیب. طبقه 5 اتاق 1005
چکیده مقاله:
سامان دادن راهبردی گروه های تکفیری در قلب خاورمیانه بیشتر واحدهای جهانی و منطقه ای را به صف آرایی های امنیتی کشانده است. الگوی رفتاری هر یک از واحدهای جهانی و منطقه ای در برخورد با چیستی پیچیده بزرگترین گروه تروریستی جهان متفاوت و متضاد بوده است. در این پژوهش ما در راستای پاسخ به این سوال بر آمدیم که تحولات ژئوپلتیکی عراق و سوریه پس از به وجود آمدن داعش منجر به ظهور کدام نوع از الگوهای رقابتهای منطقه ای شده است؟ فرضیه مطروح با بهره گیری از نظریه ژئوپلتیک عبارت است از اینکه؛ تحولات ژئوپلتیکی عراق و سوریه محصول نقش آفرینی دو گفتمان و محور متضاد را در خاورمیانه بوده و این تحولات بیش از آنکه نتیجه عوامل درونی باشند ناشی از متغیر های بیرونی بوده و رقابت های منطقه ای و جهانی آینده این تحولات را پدید می آورد. براساس یافته های این پژوهش باید گفت که نخست؛ پدید آمدن داعش ارتباط مستقیمی با سیاست خروج آمریکا از عراق و نقش کنترل غیر مستقیم تحولات منطقه ای از طریق سناریوی جنگ درون تمدنی(شیعه و سنی) در ژئوپلتیک جهان اسلام دارد که موجب ایفای نقش ناجی از سوی واشنگتن در تقابل با جریانات تکفیری می شود. دوم؛ ایجاد شکاف در ژئوپلتیک شیعی و مقابله با قدرت منطقه ای تهران، موجب ایجاد تهدیدات امنیتی برای تل آویو بعد از دومینوی بهار عربی شده است. . روش پژوهش تاریخی - تحلیلی و شیوه گردآوری داده‌ها نیز کتابخانه ای، استفاده از مجلات، مقالات معتبر و منابع اینترنتی می‌باشد.
کلیدواژه ها:
عراق، سوریه، جمهوری اسلامی ایران، عربستان، ژئوپلتیک، داعش، قدرتهای جهانی و منطقه ای
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
login