بحران سوریه؛نقش مولفه های داخلی،منطقه ای و بین المللی در ادامه بحران
کد مقاله : 1108-IRFP-FULL
نویسندگان:
فرهاد وفایی *1، مرتضی نوری2
1استان کهگیلویه و وبویراحمد شهرستان بهمئی شهر لیکک خ قدس
2کارمند
چکیده مقاله:
چکیده :بحران سیاسی سوریه از سال2011 آغاز شده است .هدف این پژوهش به نقش مولفه های داخلی ، منطقه ای و بین المللی در ادامه بحران سوریه اشاره دارد.سوال اصلی این است که بازیگران داخلی ، منطقه ای و بین المللی به دنبال چه اهدافی در ادامه بحران سیاسی سوریه می باشند.به نظر می رسد دو بازیگر اصلی در بحران سیاسی سوریه نقش ایفا می کنند.یکی محور غربی و عربی به رهبری آمریکا و عربستان و هم پیمانانش که به دنبال استیلای هژمونی خود و هم چنین جلوگیری از رشد روز افزون ژئوپلتیک ایران و ایجاد چتر حفاظتی و امنیتی برای رژم صهیونیستی در خاورمیانه میباشند و دیگری محور مقاومت به رهبری ایران و متحدانش به دنبال حفظ توازن منطقه ای و احترام به رای و نظر مردم سوریه و جلوگیری از رشد و توسعه گروهای تروریستی سلفی و تکفیری حامی غرب و ارتجاع عرب در خاورمیانه می باشد.از آنجای که کشور سوریه در خط مقدم محور مقاومت قرار دارد و تنها کشور عربی متحد ایران محسوب می شود مخدوش شدن امنیت و جایگاه آن تاثیر مستقیمی برامنیت ملی و سیاست خارجی ایران خواهد داشت.این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی به بیان دلایل ادامه بحران سوریه با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی اشاره می کند.
کلیدواژه ها:
سوریه، توازن قوا، سیاست خارجی، خاورمیانه، محور غربی و عربی ،محور مقاومت
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login