بررسی تطبیقی منابع قدرت نرم روسیه و اتحادیه اروپایی در بحران اوکراین (2014)
کد مقاله : 1121-IRFP-FULL
نویسندگان:
مهدی هدایتی شهیدانی *
گیلان. رشت. دانشگاه گیلان. دانشکده علوم انسانی. گروه علوم سیاسی
چکیده مقاله:
منابع قدرت نرم به منظور بدست‌آوردن یک متحد در سیاست بین‌الملل از طریق جذب به جای اجبار، از سوی بازیگران به کار می‌رود. بسیاری از قدرتهای بزرگ عرصۀ سیاست جهانی کمتر از یک دهه است که به استفاده از این منبع قدرت ترغیب شده‌اند. اوکراین به واسطه ساختار ویژه اجتماعی و جغرافیایی یکی از بارزترین کشورهایی بوده است که به شدت از این راهبرد قدرتهای جهانی متاثر گردیده است. برای روسیه حفظ نفوذ بر اوکراین یک ضرورت وجودی، و از مهمترین اولویتهای سیاست خارجی به شمار می‌رود. با تکیه بر بسیاری از اسطوره‌های ملی و تاریخی مشترک، روسیه در نظر داشت با اتصال اوکراین به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، آینده مشترکی را نیز با این کشور رقم بزند. برای اتحادیه اروپایی نیز استفاده از قدرت نرم برای جذب کشورهای تازه استقلال یافته در فضای پساجنگ سرد در دستور کار قرار داشته است. این موضوع به کشش خودبخودی این اتحادیه برای مواردی همچون ادامه تحصیلات، سرمایه‌گذاری و یافتن فرصت شغلی مناسب مربوط می‌شود. این مقاله از طریق معرفی و مقایسه منابع قدرت نرم اتحادیه اروپایی و روسیه، به این سوال پاسخ می‌دهد که روسیه و اتحادیه اروپایی چگونه از منابع قدرت نرم برای نتایج مطلوب خود در سیاست خارجی بهره برداری می‌کنند؟ فرضیه پژوهش آن است که تاکید بیش از اندازه بر منابع هویتی و زبانی موجب به چالش‌کشیده‌شدن الگوی تعاملی روسیه با اوکراین از سوی الگوی اتحادیه اروپایی شده است.
کلیدواژه ها:
قدرت نرم، روسیه، اتحادیه اروپایی، زبان، اقتصاد، اوکراین، هویت
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
login