بحران سوریه: نقش مولفه‌های داخلی، منطقه‌ای وبین المللی در ادامه بحران
کد مقاله : 1123-IRFP-FULL (R1)
نویسندگان:
حامد کاظمی *1، وحید دارابی2
169411-38595
2خیابان انقلاب سه را مطهری پلاک 18
چکیده مقاله:
سوریه کشوری است که در یکی از حساس ترین مناطق جهان واقع گردیده است. سیاستمداران وتحلیل گران، این کشور را گذرگاه شرق به غرب نامیده وبرخی نیز از آن به عنوان بزرگترین کشور کوچک جهان یاد می کنند. اهمیت این کشور بیشتر از همه به لحاظ موقعیت جغرافیایی آن در منطقه خاورمیانه می باشد. اما این کشور ازسال 2011 به بعد با بحران شدید داخلی روبه رو شد. با شروع بحران در این کشور بازیگران داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی با رفتار و اقدامات خود جهت‌گیری های مختلفی در رابطه با این کشور که از لحاظ ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک اهمیت خاصی در خاورمیانه برخورداراست، در پیش گرفتند. با این حال تلاش های برخی از بازیگران برای ساقط کردن رژیم اسد و حمایت سایر بازیگران از رژیم حاکم سوریه سبب پیچیدگی اوضاع سیاسی در این کشور شد و به تشدید و تداوم بحران در این کشوردامن زد، به گونه‌ای که دسترسی به صلح پایداردراین کشور در کوتاه‌مدت عملا دور از انتظار به نظر می‌رسد. دراین مقاله تلاش می‌شود تا ریشه های اصلی و تداوم دهنده بحران در سوریه به نحوی به نمایش گذاشته شود. نگارنده براساس روش توصیفی و تحلیلی در صددپاسخ به این سوال است که دلایل اصلی تداوم بحران در سوریه چیست؟ فرضیه این پژوهش براین است که عدم توافق و اختلافات در بعد داخلی، منطقه‌ای و بین المللی به همراه شکست مکانیسم‌های حل بحران در سطوح داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای سب تداوم و تشدید بحران در سوریه بوده است.
کلیدواژه ها:
بحران سوریه، تداوم بحران، مولفه‌های داخلی، منطقه‌ای، بین المللی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login