ابعاد منطقه ای بحران یمن و سناریوهای پیش رو
کد مقاله : 1131-IRFP-FULL
نویسندگان:
حمیدرضا اکبری *1، علی جانباز2
1میدان المپیک، بلوار دهکده کوچه 28 پلاک 15 واحد 3
2سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
چکیده مقاله:
به دنبال انقلاب فوریه 2012، کشور یمن دچار بحرانی‌گسترده شد. چرا که از یک سو دخالت خارجی و طرح شورای همکاری خلیج فارس عملاً مصادره انقلاب یمن و تداوم بحران را در پی داشت و از سوی دیگر افزایش شکاف‌های داخلی میان قبایل، احزاب، دولت و گروه‌ها و همچنین اقدام انصارالله با همراهی ارتش برای تصرف صنعا و عدن و متعاقب آن حمله‌ی نظامی عربستان سعودی به یمن، معادلات سیاسی ـ امنیتی این کشور را پیچیده تر ساخت. در این کشاکش، حمایت آمریکا و غرب از عربستان، متهم‌سازی ج.ا.ایران به دخالت در امور داخلی یمن و کمک به انصارالله، مواضع دوگانه برخی کشورهای منطقه مانند پاکستان و ترکیه و موضع محتاطانه روسیه و چین نسبت به این تحولات و عدم پیشرفت سیاسی در مذاکرات کویت، اوضاع سیاسی ـ امنیتی یمن را ملتهب‌تر کرد. این شرایط علاوه بر تشدید تنش و درگیری داخلی در یمن، موجب گسترش شعله‌های این بحران در منطقه‌ی غرب آسیا و افزایش تنش میان ج.ا.ایران و عربستان گردید. چگونگی کنش گری انصارالله، جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی و همچنین تأثیر این تحولات بر اوضاع سیاسی ـ امنیتی منطقه‌ی غرب آسیا پرسش‌های مهمی هستند است که این مقاله با روش آینده پژوهی (تلفیقی) از طریق بررسی روندها، پیشران‌ها و سناریوها به آن‌ها می‌پردازد.
کلیدواژه ها:
یمن، انصارالله، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، معادلات سیاسی- امنیتی غرب آسیا
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
login