بررسی فرصت های صادراتی گاز در رژیم صهیونیستی با نگاهی به کشور های هدف و مسیر های صادرات
کد مقاله : 1139-IRFP-FULL
نویسندگان:
سید حمزه صفوی همامی1، قادری سید محمد مهدی *2
1هیات علمی دانشگاه تهران
2خیابان انقلاب اسلامی،خیابان فخر رازی،مجتمع باران،پلاک 56 واحد 503
چکیده مقاله:
گاز در گذشته نزدیک،چندان رتبه مهمی را در سبد سوختی و انرژی شرق مدیترانه نداشت.در سال 2010 تمام کشورهای آن منطقه اعم از اسراییل،اردن،لبنان و سوریه کمتر از 14 بیلیون متر مکعب گاز مصرف کرده بودند و در این میان هم سیاست انرژی رژیم صهیونیستی با تمام کشورهای منطقه متفاوت بود.nدر سال های اخیر،اکتشاف میادین گازی در سرزمین های اشغالی توجه بسیاری از صاحب نظران حوزه مطالعات منطقه ای را به خود جلب کرده است،با این وجود در کشور ما به علت نوین بودن مسئله- به گونه ای که تقریبا هیچ منبع پژوهشی به این موضوع نپرداخته است- و پر رنگ باقی ماندن سایر وجوه تقابل با رژیم صهیونیستی،کماکان خلاء های پژوهشی بسیاری نسبت به این ذخایر وآشنایی با نحوه بهره وری صهیونیست ها از آن وجود دارد.nمقاله حاضر ضمن تشریح چرایی اهمیت یافتن این منابع گازی برای رژیم صهیونیستی به دنبال تشریح قواعد،اهداف و روش های محتمل صادرات گاز اسراییلی هاست تا از این رهگذر ضمن مشخص ساختن نقشه راه انرژیک اسراییل،بتوان با اهداف بلند مدت آن ها در این حوزه راهبردی بیش از پیش آشنا شد.
کلیدواژه ها:
صادرات گاز- رژیم صهیونیستی- انرژی-خط لوله-امنیت انرژی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
login