روابط ایران و عربستان در پرتو توافق برجام
کد مقاله : 1151-IRFP-FULL
نویسندگان:
هاشم قادری *1، محسن اسلامی2، حمید نصیر3
11489684511
2دانشگاه تربیت مدرس
3دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:
هدف از مقاله حاضر، واکاوی روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی پس از توافق برجام است. سوال اصلی پژوهش آن است که توافق برجام چه تأثیری بر روابط میان ایران و عربستان داشته است؟ در این راستا، این فرضیه را به آزمون میگذاریم که توافق برجام نه تنها در جهت تحکیم و تقویت روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی عمل ننموده بلکه به عنوان یک کاتالیزور در جهت واگرایی بیشتر روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور نقش آفرینی داشته است. به بیان دیگر بواسطه موضع مخالف عربستان سعودی با انجام گفتگوهای ج.ا.ایران با کشورهای 5+1، این کشور در جهت تشدید اختلافات و تنش گام برداشته است. بواقع حاکمان جدید عربستان سعودی با سوء برداشت و درک ناصحیح از جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه، جهان اسلام و بین الملل با هدف انزوای ایران در قالب پروژه ایران هراسی و جلوگیری از نفوذ و هژمونی ایران سیاست های خود را ترسیم نموده اند. ایجاد بلوک های جدید قدرت با ورود بازیگران جدید همچون اسراییل برای برهم زدن توازن قوا، تقویت وحمایت گروههای تکفیری-تروریستی در برابر تفکر هلال شیعی، براه انداختن جنگهای نیابتی در سوریه، عراق و یمن از جمله سیاستهای پرتنشی است که عربستان سعودی پس از برجام نه تنها نسبت به آن هیچگونه تعدیلی صورت نداده بلکه دامنه آن را نیز توسعه بخشیده است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و سعی شده ملهم از چارچوب نظری واقع گرایی تهاجمی، موضوع مورد کنکاش قرار گیرد. طبعاً روش گردآوری داده ها، اسنادی است.nn09156595359
کلیدواژه ها:
ایران، امنیت، ژئویلتیک، عربستان، قدرت، نوواقع‌گرایی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
login