گسست تدریجی در روابط ایالات متحده و عربستان سعودی و تأثیر آن بر آینده روابط ایران و عربستان سعودی
کد مقاله : 1183-IRFP-FULL
نویسندگان:
سیکا سعدالدین *
دیباجی جنوبی انتهای منظریه بن بست صدر پلاک 8 واحد 10 طبقه چهارم
چکیده مقاله:
بررسی آینده روابط ایران و عربستان سعودی و تأثیر آن بر امنیت خاورمیانه، مستلزم توجه به روند تحول در روابط ایالات متحده و عربستان سعودی پس از سال 2003 است؛ روندی که با سقوط صدام و نزدیکی حکومت شیعی پس از وی به ایران و نیز عدم حمایت آمریکا از دیگر متحد دیرین خود، حسنی مبارک، و سقوط وی در سال 2011، به تدریج به سردی گرایید. با شدت گرفتن بحران سوریه، ظهور داعش در سال 2012 و عدم کمک نظامی مستقیم ایالات متحده به سعودی در جنگ داخلی یمن در سال 2015، اختلاف نظر در مورد دغدغه های امنیتی دو کشور، تشدید شد. همین احساس رها شدن از سوی آمریکا و دور شدن از غرب، عربستان سعودی را وادار به اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی و لشکر کشی نظامی به بحرین در سال 2011 و یمن در سال 2015 کرد. تأکید بر ایجاد محدودیت برای حضور نظامی مستقیم آمریکا در منطقه در دکترین اوباما، عدم مداخله مستقیم در جنگ داخلی یمن، و توافق هسته ای با ایران، سعودی را بیشتر نسبت به تغییر اولویت های منطقه ای آمریکا بدبین کرد.nدر این پژوهش ، نخست، روند تحول در روابط آمریکا و عربستان سعودی، و سپس، تأثیر آن بر آینده روابط ایران و عربستان سعودی، توضیح داده و در این راستا، مطرح می شود که سردی روابط سعودی و ایالات متحده، سبب امتناع سعودی از تمرکز منابع مالی و نظامی خود بر جنگ با داعش شده است؛ در حالی که اولویت نخست ایران، مبارزه با داعش و سایر گروه های سلفی جهادی است. نتیجه آن که، به موازات افزایش بی اعتمادی سعودی به آمریکا، این کشور نگرانی بیشتری از گسترش نفوذ منطقه ای ایران دارد که سبب افزایش اختلاف نظر درباره آینده سوریه و یمن، و نحوه مبارزه با گروه های تروریستی، و به خطر افتادن امنیت منطقه ای می شود.
کلیدواژه ها:
ایران، عربستان سعودی، ایالات متحده، اولویت های منطقه ای، گروه های تروریستی، امنیت منطقه ای
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login