بررسی سیاست های رقابتی ترکیه و عربستان سعودی در سال های اخیر ( با تاکید بر پدیده بهار عربی )
کد مقاله : 1256-IRFP-FULL
نویسندگان:
عبدالکریم شاه ولی بر *
تهران - صندوق پستی 415 - 13145
چکیده مقاله:
چکیده :nپس از قدرت گیری اسلام گرایان در ترکیه در سال 2002 و تلاش آنها برای بهبود موقعیت منطقه ای و بین المللی خود به ویژه در خاورمیانه و جهان اسلام و تلاش برای ارائه الگویی جدید ، منجر به واکنش عربستان سعودی گردیده و موجب رقابت دو کشورشده است. اوج این رقابت در سال های اخیر و پس از شکل گیری و بسط تحولات موسوم به "بهار عربی" در سال 2011 و پس از آن بوده است. به طور کلی باید گفت که عربستان پس از نا آرامی های بهار عربی در پی حفظ وضع موجود در جهان عرب بوده و به همین منظور از نظام های سیاسی این دولت ها حمایت کرده است در حالی که ترکیه سیاست تغییر در وضع موجود به نفع جریان های مخالف نزدیک به آنکارا به ویژه اسلام گرایان نزدیک به اندیشه "اخوانی" را دنبال نموده است نمونه بارز این تقابل در مصر و تونس مشاهده شده است. البته در سوریه به عنوان یکی از کشورهای متاثر از این تحولات ، دو دولت دارای مواضعی یکسان و همسو بوده و خواهان سقوط حکومت "بشار اسد" بوده اند. سوالی که مطرح می شود این است که : رقابت میان ترکیه و عربستان پس از تحولات بهار عربی درباره چه مسائلی و در کدام حوزه ها پررنگ بوده است ؟ در پاسخ باید گفت که رقابت دو کشور در حوزه تلاش برای رهبری منطقه ای و گسترش نفوذ ، حمایت و تقابل با دولت ها و جریان های سیاسی اثر گذار و همچنین مواضع مختلف و گسست درباره مسائل منطقه ای بوده است.
کلیدواژه ها:
ترکیه ، عربستان سعودی ، بهار عربی ، رقابت منطقه ای و بین المللی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login