تأثیر جهان-میهن‌گرایی لیبرال بر بحران‌های منطقه غرب آسیا
کد مقاله : 1257-IRFP-FULL
نویسندگان:
محمدحسین امینی *
شهرک محلاتی خ ولایت ساختمان فراز واحد ۲۰۴
چکیده مقاله:
در پیوند با ریشه‌های بحران در غرب آسیا تبیین‌های متنوع و متعددی ارائه شده است لیکن به نظر می‌رسد ارزیابی‌های متأثر از حوزه اندیشه سیاسی توجه کمتری برانگیخته‌اند. جستارهایی که «مسئله‌ی خاورمیانه» را در لایه‌های عمیق‌تری چون «نحوه رویکرد به امر سیاسی» پیگیری کنند و با باز کردن میدان‌های تازه، قدری از مُدهای تحلیلی و تبیینی فاصله بگیرند؛ گرچه ممکن است - در بدو امر - تلاش‌هایی کم‌مایه به نظر برسند؛ لیکن فتح بابی بر آثار قابل‌اتکای آینده خواهند بود. nnاین مقاله تلاشی برای تبیین تأثیرپذیری بحران‌ غرب آسیا از «نوع هستی‌شناسی» و «نوع نگاه به امر سیاسی» است. نویسنده به دنبال شرح مبادی و مبانی رویکرد جهان-میهن‌گراییِ لیبرال و نوع تأثیر آن در بحران منطقه است؛ و قصد دارد با رویکردی انتقادی، آدرسی برای ایده پردازی‌های آینده در این خصوص به دست دهد. nnبه باور نگارنده تلقیِ ساکنان یک منطقه به شکل «رها شدگان از پیوندهای جمعی»، نادیده گرفتنِ آگاهانه‌ی «پایان‌ناپذیری تعارضات هویتی» میان خرده‌فرهنگ‌ها؛ و احتمالاً تلاش برای یکرنگ و یکدست کردن تمایلات در اقوام و گروه‌ها؛ نه‌تنها به حل‌وفصل منازعات منطقه‌ای کمکی نمی‌کنند؛ بلکه ممکن است با ایجاد حس مخربِ «شرمساری از جانب‌داری»، نسل‌های جدید منطقه را به دامن خصومت‌گرایی‌های قانون ستیز/گریز سوق دهند.nnپیشنهاد مقاله این است که بجای نسخه‌های «یک سایز - مناسب همه» و ستیز غیرمستقیم با تمایزها از طریق دامن زدن به گفتگوهای بی فیصله - و یا نهایتاً منتج به معامله‌های شکننده بر سر عناصر هویتی - ، «پذیرش وجودِ دیگری» به‌عنوان گام کلیدی فرض شود؛ و راهکار «مناظرات علنی، جدی و مداوم منطقه‌ای» - که به روشن شدن وزن گروه‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها نزد ساکنان منطقه می‌انجامد - در دستور کار قرار بگیرد؛ تا از این رهگذر و به‌عنوان یکی از نتایج مطلوب، جریانات تکفیری نیز بیاموزند که لازم است برای میدان‌های نبرد فکری «جدی‌تر» و البته «انسانی‌ترِ» هویتی آماده شوند.
کلیدواژه ها:
خاورمیانه؛ جهان-میهن‌گرایی؛ هویت؛ تخاصم؛ تعارض؛ مناظره
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login