راهبرد اتحاد پیرامونی ،nبررسی سیاست ها و اهداف اسرائیل در آسیای مرکزی و قفقاز
کد مقاله : 1264-IRFP-FULL
نویسندگان:
عارف بیژن *1، نیلوفر امیرایزدی2
1تهران- خیابان آزادی- استاد معین-خیابان طوس-کوچه عباسی-کوچه محبی-پلاک 2
2خیابان ۱۵ خرداد
چکیده مقاله:
پس از فروپاشی شوروی و ظهور جمهوری های تازه استقلال یافته در آسیای مرکزی و قفقاز ، این منطقه به صحنه رقابت کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شده است. یکی از این کشورها که به دنبال افزایش نفوذ و بسط روابط سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی خود در جمهوری های آسیای مرکزی است اسرائیل می باشد. در راستای اعمال این سیاست دکترین پیرامون توسط اولین نخست وزیر اسرائیل، دیوید بن گوریون به عنوان راهی برای جبران تحریم های سیاسی و اقتصادی اتخاذ شده از طرف جهان عرب و به عنوان یک تراز قدرت استراتژیک با هدف مقابله با پان عربیسم مطرح شده است. nاین دکترین به گونه ای چارچوب بندی شد که گسترش روابط نزدیک با کشورهای مسلمان غیرعرب خاورمیانه مبنای آن بود و به دنبال اتخاذ این سیاست از همان ابتدای فروپاشی و از سال ۱۹۹۲ به بعد، اسرائیل شروع به برقراری ارتباطات رسمی و دیپلماتیک با کشورهای حوزه آسیای مرکزی و قفقاز کرد. استراتژی اتحاد پیرامونی برای تل آویو یکی از رویکردهای مهم و حیاتی این رژیم از آغاز تاسیس بوده است. این کشور در آذربایجان، گرجستان، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان سفارتخانه های دائمی دایر کرده است و در ارمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان سفیر آکرودیته دارد. nسوالی که مطرح می شود این است که حضور اسرائیل در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز چگونه است و در این راستا چه راهبردهایی را دنبال می کند؟ فرضیه ای که می توان برای این سوال مطرح کرد بدین صورت است که اسرائیل با توجه به انزوای سیاسی اش در منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه خود ( که عمدتا کشورهای اسلامی و عربی هستند)، همواره سعی کرده فضای تنفس جدید سیاسی، در جغرافیای پیرامونی برای خویش فراهم کند.nموقعیت جغرافیایی این منطقه که در همسایگی با چین، روسیه و جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، بحث انرژی منطقه و حضور اقلیت یهودی در این منطقه از منظر صهیونیست ها اهمیت فوق العاده ای دارد. لذا چارچوب نظری در این مقاله راهبرد اتحاد پیرامونی بن گوریون و روش تحقیق نیز توصیفی-تحلیلی می باشد.
کلیدواژه ها:
اسرائیل، آسیای مرکزی ، قفقاز، راهبرد اتحاد پیرامونی، انرژی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login