بررسی نقش شبکه های اجتماعی برتحولات منطقه ای
کد مقاله : 1306-IRFP-FULL
نویسندگان:
ایمان شوکتی نیا *1، فاطمه یوسفی2
1استان سمنان - شهرستان دامغان - شهرک بوستان - خیابان فردوسی پ 17
2دانشجو
چکیده مقاله:
در سال های اخیر ظهور شبکه های اجتماعی از قبیل فیس بوک، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و... در بین جوامع بویژه جوانان که بعنوان نیروهای بالقوه ی جنبش های اجتماعی نقش آفرینی دارند، محبوبیت به سزایی کسب کرده اند. بطوری که کمتر جوانی را می توان یافت که در حداقل یک مورد از این شبکه های تحت وب عضویت نداشته باشند. با توجه به اقبال بیش ازحد کاربران اینترنتی و خصوصأ جوانان به حضور در شبکه های اینترنتی مجازی و نیز اتفاقات اخیر دربرخی ازکشورهای منطقه که با جنبش های اجتماعی و سیاسی همراه بود که نمونه بارز آن کودتای نافرجام 2016 ترکیه می باشد برآن شدیم تا دراین مقاله به بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر ایجاد تحولات منطقه ای بپردازیم. فرضیه ی ما دراین نوشتار چنین است که شبکه های اجتماعی به عنوان یک وسیله ارتباطی در دنیای مدرن، در ایجاد تحولات منطقه ای و جنبش های اجتماعی نقش موثری دارند و می توانند موجبات برگزاری و راه اندازی گردهمایی ها و تجمع های توده ای را فراهم آورند. بنابراین، ضمن آنکه نقش شبکه های اجتماعی را در هدایت افکار عمومی و ایجاد تحولات منطقه ای نباید نادیده گرفت، انتظار می رود که قبل از ایجاد موج جدیدی از بحران های منطقه ای توسط این شبکه های اجتماعی، اقداماتی در جهت ساماندهی و نظارت براین شبکه های اجتماعی صورت گیرد.
کلیدواژه ها:
شبکه های اجتماعی، جنبش، تحولات منطقه ای ، هدایت افکار
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login