تاثیر تجاری‌سازی انرژی‌های نامتعارف بر سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه
کد مقاله : 1328-IRFP-FULL
نویسندگان:
سید مهدی مدنی *
سردار جنگل شمالی کوب المهدی کوچه 5 غربی پ 14 واحد 15
چکیده مقاله:
انرژی فسیلی موتور توسعه دولت‌ها طی قرن گذشته و جاری بوده و به همین منظور قدرت‌های بزرگ همواره ترتیبات لازم جهت دسترسی و همچنین تسلط بر مناطق برخوردار از نفت و گاز را در دستور کار خود قرار داده‌اند. تمرکز منابع در محدوه خاص، بیضی انرژی، که با تئوری "پایان نفت" و همچنین " اوج تولید" همراه شد، اهمیت مناطق برخوردار از نفت و گاز را دو‌چندان کرد. بدیهی است که در این فضا خاورمیانه که عمده منابع نفت و گاز جهان را در خود جای داده اهمیت یافته و تسلط بر این منطقه نیز در دستور کار قدرت های بزرگ قرار می‌گیرد. حمله نظامی، کودتا، ایجاد دولت دست‌نشانده و ایجاد پایگاه‌های نظامی از جمله شاخص‌های تلاش برای تسلط بر این منطقه است.n تحولات جدید در عرصه انرژی، شامل کشف و تجاری‌سازی منابع نامتعارف، که از ایالات‌متحده آغاز گردیده و پیش‌بینی می‌شود به دیگر مناطق نیز تسری یابد، دو کلیدواژه اصلی پارادایم سابق یعنی تمرکز انرژی فسیلی در مناطق خاص و پایان نفت را به چالش کشیده است. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد تاثیر تجاری‌سازی منابع نامتعارف بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه است؛ سیاستی که با توجه به کاهش وابستگی آمریکا به انرژی این سامان با تغییرات راهبردی همراه بوده و نشان از تغییر اولویت این منطقه در اسناد و سیاست‌های راهبردی دارد.
کلیدواژه ها:
سیاست خارجی ایالات متحده انرژی‌ پایان نفت اوج تولید انرژی‌های نامتعارف
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
login